Tích hợp thiết bị 
Tích hợp thiết bị vào phần mềm quản trị doanh nghiệp

Tại sao tích hợp thiết bị lại trở nên quan trọng?

Trong thời đại ngày nay, doanh nghiệp sử dụng nhiều thiết bị ngoại vi trong hoạt động quản lý doanh nghiệp và cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thiết bị này có thể là các thiết bị đơn giản như máy chấm công, máy đọc mã vạch sản phẩm hoặc là các máy móc phức tạp như các hệ thống phân tích, các thiết bị tự động hóa trong sản xuất. Một hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp được xem là hiệu quả chỉ nếu tích hợp được các thông số của hầu hết các thiết bị ngoại vi mà doanh nghiệp sử dụng nhằm đạt được mục tiêu “một hệ thống tổng hợp duy nhất cho toàn bộ mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Công Ty TNHH Phần Mềm FEOS có khả năng tích hợp các thiết bị vào phần mềm quản trị doanh nghiệp

Ngoài khả năng lập trình chuyên sâu mang tính chủ đạo, đội ngũ nhân sự của FEOS còn bao gồm những thành viên được đào tạo chuyên ngành điện điện tử nâng cao. Vì vậy công ty TNHH Phần Mềm FEOS có khả năng tích hợp các thiết bị điện tử vào hệ thống phần mềm quản trị do FEOS cung cấp. Đây là điểm khách biệt của FEOS so với những đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm khác. 

FEOS • Văn bản và Hình ảnh

FEOS có thể tích hợp những gì?

FEOS - Mẫu 1 cho ba cột

Ứng dụng di động

Việc tích hợp ứng dụng di động vào phần mềm quản trị doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ứng dụng di động cũng có thể được sử dụng nhằm tương tác trực tiếp với khách hàng và nhà cung cấp.

FEOS - Mẫu 1 cho ba cột

Thiết bị ngoại vi

Thiết bị ngoại vi được tích hợp gồm: máy chấm công, máy đọc mã vạch, máy đọc thẻ từ hoặc các thiết bị ngoại vi khác mà doanh nghiệp sử dụng

FEOS - Mẫu 1 cho ba cột

Dây chuyền sản xuất

FEOS có khả năng tích hợp thiết bị sản xuất vào phần mềm quản lý. Mọi dữ liệu sản xuất như: số lượng thành phẩm, phế phẩm, tái sử dụng ... được cập nhật liên tục vào hệ thống phần mềm ngay khi hoàn tất mỗi công đoạn